Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagreywolf greywolf
kolwiekco
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viagreywolf greywolf
kolwiekco
Wiem, że od lat nie mieliśmy o czym porozmawiać.
kolwiekco
Nie żal Ci tych wszystkich wspólnie spędzonych lat?
— ...
Reposted frompozakontrola pozakontrola
kolwiekco
- Zamknij się.
- Zmuś mnie.
- Zrobię to... ale wtedy możesz zacząć jęczeć.
— Perwersje. fejsowo.
Reposted fromkingswayy kingswayy viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
5926 7363 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe viagreywolf greywolf
kolwiekco
9901 aff2 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viagreywolf greywolf
kolwiekco
4788 bd0f 500
kolwiekco
przerasta mnie to
— Wyświetlono 00.01
kolwiekco
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
Ale tęsknota za tymi, których kiedyś kochaliśmy i mieliśmy przy sobie, lecz nigdy więcej ich nie przytulimy, to zupełnie nieznośna udręka.
— Kelly Creagh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

2589 322d 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaUnknownMind UnknownMind
kolwiekco
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
kolwiekco
4397 a50a
Reposted fromwagabunda wagabunda viaumie-ranko umie-ranko
kolwiekco
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viapozakontrola pozakontrola
4365 d7c4 500
Reposted frombrumous brumous viaUnknownMind UnknownMind
kolwiekco
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
Reposted fromlovvie lovvie viaumie-ranko umie-ranko
kolwiekco
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl