Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kolwiekco
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viagreywolf greywolf
kolwiekco
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viagreywolf greywolf
kolwiekco
4874 2310
Reposted fromkarahippie karahippie viagreywolf greywolf
kolwiekco
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viagreywolf greywolf
kolwiekco
Takim jestem i takim musi mnie przyjąć, nie mogę wykroić z siebie innego człowieka, który nadawałby się może lepiej do przyjaźni.
— Franz Kafka; Wyrok.
Reposted fromegzystencjalizm egzystencjalizm viagreywolf greywolf
kolwiekco
0193 40fc 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viagreywolf greywolf
kolwiekco
Potrafię kłamać tak, że nadal chcesz nas.
Reposted fromorchis orchis viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viagreywolf greywolf
kolwiekco
Chciałbym Cię mieć na codzień.
— R.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
2972 5a17
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viagreywolf greywolf
kolwiekco
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
kolwiekco
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzyjmy razem film. 
Reposted fromtygrysek tygrysek viagreywolf greywolf
kolwiekco
I'm unstable, I'm not a show horse
I can't be bridled, of course
I'm outstanding, I'm unregretted
— I got tattooed in reverse
Reposted fromMatalisman Matalisman
kolwiekco
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
kolwiekco
Reposted fromlugola lugola viagreywolf greywolf
kolwiekco

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viagreywolf greywolf
kolwiekco
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viagreywolf greywolf
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl