Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kolwiekco
Potrafię kłamać tak, że nadal chcesz nas.
Reposted fromorchis orchis viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viagreywolf greywolf
kolwiekco
Chciałbym Cię mieć na codzień.
— R.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
2972 5a17
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viagreywolf greywolf
kolwiekco
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
kolwiekco
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzyjmy razem film. 
Reposted fromtygrysek tygrysek viagreywolf greywolf
kolwiekco
I'm unstable, I'm not a show horse
I can't be bridled, of course
I'm outstanding, I'm unregretted
— I got tattooed in reverse
Reposted fromMatalisman Matalisman
kolwiekco
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
kolwiekco
Reposted fromlugola lugola viagreywolf greywolf
kolwiekco

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viagreywolf greywolf
kolwiekco
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viagreywolf greywolf
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapozakontrola pozakontrola
7631 5ca0 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaMatalisman Matalisman
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagreywolf greywolf
kolwiekco
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viagreywolf greywolf
kolwiekco
Wiem, że od lat nie mieliśmy o czym porozmawiać.
kolwiekco
Nie żal Ci tych wszystkich wspólnie spędzonych lat?
— ...
Reposted frompozakontrola pozakontrola
kolwiekco
- Zamknij się.
- Zmuś mnie.
- Zrobię to... ale wtedy możesz zacząć jęczeć.
— Perwersje. fejsowo.
Reposted fromkingswayy kingswayy viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl