Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kolwiekco
Trudno mieć wysoką samoocenę jeśli nikt nigdy nie udowadnił Ci, że jesteś czegokolwiek wart..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaumie-ranko umie-ranko
kolwiekco
6208 d118 500
Reposted byplutonegzekucyjnywaco6gpunktschmitzkaleson
kolwiekco
5265 6132
Reposted fromkarahippie karahippie viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
0995 6666
Reposted fromseaweed seaweed viaUnknownMind UnknownMind
kolwiekco
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu. Nie liczą się ładne dziewczyny, nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać, to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
7489 1158
Reposted fromseaweed seaweed viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
4621 6b32 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
kolwiekco
4729 c8c9 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaumie-ranko umie-ranko
kolwiekco
Jeśli czegoś nie rozumiesz potraktuj to jako sztukę, sztuki nie trzeba rozumieć. 
— Kolwiekco.soup.io
Reposted bysmutnazupacelSpizganywojurybasferycznaSkydelandancingwithaghostblackfantasiesampajewskadeepbluexSkydelanbolineupshsokoreloveutionsilence89niezdaraBloodEvemylittleuniversepauzaseaweedSenyiaindestructiablepampamCandyLoverola4650anuszka
kolwiekco
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viagreywolf greywolf
kolwiekco
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viagreywolf greywolf
kolwiekco
4874 2310
Reposted fromkarahippie karahippie viagreywolf greywolf
kolwiekco
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viagreywolf greywolf
kolwiekco
Takim jestem i takim musi mnie przyjąć, nie mogę wykroić z siebie innego człowieka, który nadawałby się może lepiej do przyjaźni.
— Franz Kafka; Wyrok.
Reposted fromegzystencjalizm egzystencjalizm viagreywolf greywolf
kolwiekco
0193 40fc 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viagreywolf greywolf
kolwiekco
Potrafię kłamać tak, że nadal chcesz nas.
Reposted fromorchis orchis viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viagreywolf greywolf
kolwiekco
Chciałbym Cię mieć na codzień.
— R.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapozakontrola pozakontrola
kolwiekco
2972 5a17
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl