Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kolwiekco
kolwiekco
Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viagreywolf greywolf
Sponsored post
feedback2020-admin
kolwiekco
0737 e9d0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
kolwiekco
kolwiekco
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
kolwiekco
1073 4589 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagreywolf greywolf
kolwiekco
Reposted fromnaich naich viagreywolf greywolf
kolwiekco
4484 67ed 500
Reposted fromaleander aleander viagreywolf greywolf
kolwiekco
2781 a7c6 500
Reposted fromgrobson grobson viagreywolf greywolf
kolwiekco
"(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało"
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viagreywolf greywolf
kolwiekco
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viacharlotta15 charlotta15
kolwiekco
Dziś niezdolny jestem do myślenia, dziś jestem kretynem.
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
kolwiekco
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreywolf greywolf
kolwiekco
(...) jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello "Wezwanie do miłości"
Reposted fromtomowa tomowa viacharlotta15 charlotta15
kolwiekco
Świat wypadł mi z moich rąk. Spokojnie - już go zbieram i podnoszę. Ułożę wszystko na nowo.
— W 2020, mam nadzieję.
Reposted fromniskowo niskowo viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
kolwiekco
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlotta15 charlotta15
kolwiekco
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viacharlotta15 charlotta15
kolwiekco
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreywolf greywolf
kolwiekco
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. 
— Minka Kent
Reposted fromlovvie lovvie viacharlotta15 charlotta15
kolwiekco
No i proszę, skończyło się. Jak można tak łatwo zniknąć z czyjegoś życia? Może to ta sama łatwość, z jaką się w nie wchodzi. Przypadek, kilka słów, które się ze sobą zamienia - i już mamy początek związku. Przypadek, kilka słów, które się ze sobą zamienia - i już mamy koniec związku.
— Antoine Laurain “Kobieta z czerwonym notatnikiem”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...