Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kolwiekco
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viagreywolf greywolf
kolwiekco
i wybacz to ludzkie, że błądzę
niech wyjdzie nam to na dobre
— Mrozu, Nieśmiertelni
7652 9e7b 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viagreywolf greywolf
kolwiekco
3405 77f4
Reposted fromtfu tfu viagreywolf greywolf
kolwiekco
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreywolf greywolf
kolwiekco
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaszydera szydera
kolwiekco
Najlepszym sposobem, by być szczęśliwym z drugim człowiekiem jest nauczyć się najpierw być szczęśliwym w pojedynkę. Dzięki temu towarzystwo jest kwestią wyboru, a nie potrzeby.
— Mario Benedetti
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
kolwiekco
Co mi da ciepły wiatr? Co zabierze?
Ciepły wiatr mnie pcha do Ciebie.
— Natalia Przybysz, Ciepły wiatr
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
kolwiekco
Pamiętaj, że kiedy matka mówi ci: "Będziesz tego żałował", to pewnie tak będzie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreywolf greywolf
kolwiekco
5927 95b8 500
Reposted fromtfu tfu viagreywolf greywolf
kolwiekco
5112 41f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
kolwiekco

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
kolwiekco
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
kolwiekco
0527 68ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreywolf greywolf
kolwiekco
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viasmokingtime smokingtime
kolwiekco
kolwiekco
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki, proszę państwa.
kolwiekco
6654 7169
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
kolwiekco
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
kolwiekco
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl